BERDELAK

Berdelaren sasoia martxoa eta apirila zehar izaten da.