HEGALUZE

Hegaluze arrantzan tradizioko arrantza-aparailuk erabiltzen dira..